IX. Az energia megnyilvánulásai

Hetedik nap:

1. Ez a mozgó energia egységét megtartva ”függetlenné” tudott válni a testtől.

2. Ez az egységes energia egyfajta „duplatest” volt, mely megfelelt a saját test a megjelenítés terén belüli, cönesztéziás megjelenítésének. E tér létezéséről, valamint a test belső érzékeléseihez kapcsolódó megjelenítésekről a szellemi jelenségekkel foglalkozó tudományok nem nyújtottak elegendő eligazítást.

3. A megduplázódott energia (azaz amelyet a testen „kívülinek” vagy anyagi alapjától „elváltnak” képzelünk el) vagy felbomlott mint kép, vagy pontosan megjelent, létrehozójának belső egységétől függően.

4. Meg tudtam állapítani, hogy ezen energia „külsővé tétele” – amely úgy jeleníti meg a saját testet, mintha az a testen „kívül” lenne – már az elme legalacsonyabb szintjein létrejön. Ezekben az esetekben az élet legelemibb egysége elleni merénylet váltotta ki ezt a válaszreakciót, mintegy védelmet nyújtva a fenyegetettnek. Ezért egyes olyan médiumok transzállapotában, akiknek tudati szintje alacsony, belső egysége pedig veszélyben volt, e reakciók önkéntelenül jelentkeztek. Nem ismerték fel, hogy e jelenségeket ők maguk hozták létre, és más lényeknek tulajdonították őket.

Egyes népek vagy jósok „látomásai” vagy „szellemei” nem voltak mások, mint azoknak a „duplatestei” (saját megjelenítései), akik megszállva érezték magukat. Elveszítve az Erő irányítását, szellemi állapotuk elborult (transzba estek), és úgy érezték, furcsa lények irányítják őket, akik olykor figyelemreméltó jelenségeket idéznek elő. Kétségtelen, hogy sok „megszállottal” ez történt. A döntő tényező tehát az Erő irányítása volt.

Ez teljességgel megváltoztatta a jelenlegi és a halál utáni életről vallott nézetemet egyaránt. Ezen gondolatok és tapasztalatok révén fokozatosan elvesztettem a halálban való hitemet, és azóta nem hiszek benne, ahogy az élet értelmetlenségében sem hiszek.


 
Design and SEO by Webmedie
SEO Bredbånd Udvikling Internet