Házasság

Mindenki áll.

Egy vagy több pár.

A Szertartásvezető és a Segéd a párral (párokkal) szemben áll.

Segéd: Az esküvők ősidők óta olyan ceremóniák, melyek az emberek helyzetének megváltozásához kapcsolódnak.

Amikor valakinek az életében lezárul egy szakasz, vagy éppen egy új kezdődik, ezt gyakran bizonyos rituálék kísérik. Személyes és társadalmi életünket átszövik a többé-kevésbé megszokott rituálék. Reggel másképpen köszönünk, mint este; kezet fogunk ismerőseinkkel; megünnepeljük a születésnapokat, tanulmányaink befejezését, vagy azt, amikor munkahelyet változtatunk. Sporteseményeinket rituálék kísérik, és vallási, politikai vagy polgári ceremóniáink az alkalomnak megfelelő hozzáállást alakítják ki bennünk.

A házasság fontos változást jelöl az emberek élethelyzetében, és olyasvalami, ami minden országban megkövetel bizonyos jogi formaságokat. Vagyis a házastársi kapcsolat révén a felek új helyzetbe kerülnek a közösséggel és az állammal szemben. De amikor egy pár a házasság kötelékébe lép, ezt egy új életstílus kialakításának gondolatával teszi, mély érzésekkel, nem pedig formális szellemben.

Következésképpen ezen ceremóniával, mely az élethelyzet megváltozását kíséri, a feleknek az a szándékuk, hogy egy másik emberrel új, remélhetőleg tartós kapcsolatot alakítsanak ki. Arra vágynak, hogy a legjobbat kapják a másiktól, és hogy a legjobbat adják neki. Az a szándékuk, hogy gyermekek világra hozásával vagy örökbefogadásával a kapcsolat továbbfejlődjön.

Ily módon tekintve a házasságra, elismerjük a kapcsolat törvényesítésének fontosságát, de azt mondjuk, hogy spirituális és érzelmi értelemben csakis maguk a felek adhatnak értelmet ennek a ceremóniának.

Más szavakkal, ezen ceremónia révén két emberi lény olyan helyzetbe kerül, amelyben új életet kezdenek, és a felek, érzéseikkel összhangban, ezen ceremónia során valósítják meg mély egyesülésüket.

Nem mi adjuk össze őket, hanem ők maguk kelnek egybe közösségünk előtt.

Szertartásvezető: Azért, hogy ez a szertartás megfelelő és igaz legyen, azt kérdezzük (a pár egyik tagjához fordulva): Mit jelent számodra ez a házasság?

A megkérdezett hangosan felel… 

Szertartásvezető: (a pár másik tagjához fordulva) Mit jelent számodra ez a házasság?

A megkérdezett hangosan felel… 

Szertartásvezető: Így ez a házasság összhangban lesz az itt kifejezett vágyakkal és legmélyebb szándékokkal. (A párt/párokat melegen üdvözli.) 

 
Design and SEO by Webmedie
SEO Bredbånd Udvikling Internet