Elismerés

Az Elismerés a Közösséghez való csatlakozás ceremóniája. Csatlakozás közös tapasztalatokon és olyan ideálokon, álláspontokon és cselekvési módokon keresztül, amelyekben osztozunk.

Egy csoport kérésére rendezendő, egy Szertartás után.

A résztvevőknek meg kell kapniuk az írott szöveget.

A Szertartásvezető és a Segéd áll.

Segéd: Ezt a ceremóniát azok kérték, akik Közösségünk aktív tagjaivá kívánnak válni. Itt kinyilvánítjuk egyéni és társadalmi elkötelezettségünket, hogy saját magunk és embertársaink életének jobbításán fogunk munkálkodni.

A Segéd megkéri azokat, akik szeretnének kinyilatkozni, hogy álljanak fel.

Szertartásvezető: A fájdalom és a szenvedés, melyet mi, emberi lények tapasztalunk, akkor fog csökkeni, ha a jó tudás növekszik, és nem az önzést és az elnyomást szolgáló tudás.

A jó tudás igazsághoz vezet.

A jó tudás megbékéléshez vezet.

A jó tudás ahhoz is elvezet, hogy megfejtsük azt, ami szent a tudat mélyén.

Segéd (és a kinyilatkozók együtt olvassák):

Az emberi lényt tekintjük a legfőbb értéknek, a pénz, az állam, a vallás, a társadalmi modellek és rendszerek fölött.

Kiállunk a gondolkodás szabadságáért.

Hirdetjük minden emberi lény jogainak és esélyeinek egyenlőségét.

Elismerjük és támogatjuk a szokások és a kultúrák sokszínűségét.

Szembeszállunk a megkülönböztetés minden formájával.

Megszenteljük az erőszak minden formájával szembeni jogos ellenállást, legyen az erőszak fizikai, gazdasági, faji, vallási, nemi, lelki vagy erkölcsi.

Szertartásvezető: Másrészről, mivel senkinek sincs joga megkülönböztetni másokat vallásosságuk vagy vallástalanságuk miatt, jogot formálunk arra, hogy hirdessük spiritualitásunkat és hitünket a halhatatlanságban és abban, ami szent.

A mi szellemiségünk nem a babona szellemisége, nem is az intolerancia szellemisége, nem a dogma szellemisége, nem is a vallási erőszak szellemisége: ez egy olyan spiritualitás, mely felébredt mély álmából, hogy táplálja az embereket legjobb törekvéseikben.

Segéd (és a kinyilatkozók együtt olvassák):  

Szeretnénk egységet adni az életünknek, összhangot teremtve aközött, amit gondolunk, amit érzünk és amit cselekszünk.

Le akarjuk győzni a rossz lelkiismeretet, felismerve kudarcainkat.

Törekvésünk, hogy meggyőzzünk és megbékéljünk.

Növekvő elkötelezettséget javaslunk magunknak a szabály mellett, amely emlékeztet minket arra, hogy „úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak”.

Szertartásvezető: Új életet fogunk kezdeni.

Keresni fogjuk bensőnkben a jeleit annak, ami szent, és elvisszük másoknak az üzenetünket.

Segéd (és a kinyilatkozók együtt olvassák):

Ma elkezdjük megújítani az életünket. Keresni fogjuk a szellemi békét és az Erőt, ami örömet és meggyőződést ad nekünk. Ezután elmegyünk a hozzánk legközelebb állókhoz, hogy megosszuk velük mindazt a nagyszerűt és jót, ami velünk történt.

Szertartásvezető: Mindenkinek Békét, Erőt és Örömet!

Segéd (és minden jelenlévő):

Neked is Békét, Erőt és Örömet!

 
Design and SEO by Webmedie
SEO Bredbånd Udvikling Internet